Начало
Органи
Историческа справка
Адвокатски колегии
Актуална информация
Решения
За членове
Вписани адвокати
За контакти
English
Интернет връзки
Сметката на Адвокатска колегия -Плевен за плащане на членския внос към колегията.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ И КНИЖА НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ОТ ОКРЪЖЕН СЪД-ПЛЕВЕН
Проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
<<СЪОБЩЕНИЕ за абонамент на АПИС за 2016г.>>
Сметката на Висш Адвокатски Съвет за внасяне на вст.членски внос и такса за явяване на изпит.
Протокол на Избирателната комисия от избора проведен на 30.01.2016г.
ВАЖНО ЗА ПРАКТИКУВАЩИТЕ АДВОКАТИ!
СЪОБЩЕНИЕ за отчетно-изборно събрание на 30.01.2016г.


Нормативна уредба.
Законопроекти.
Етичен кодекс на адвоката.
Проучвания и анализи.

 Адвокатурата е свободна,независима и самоуправляваща се.Тя подпомога гражданите и юридичиските лица при защитата на техните права и законни интереси.


Адвокатите членуват в адвокатски колегий,който са юридически лица.Техният район,брой и селище се определят от Висшия адвокатски съвет.Към настоящият момент адвокатските колегий са 27 и техният брой е равен на броя на Окръжните съдилища в Република България.


Органи на Адвокатската колегия са :Общото събрание,Адвокатския съвет,Контролния съвет,Дисциплинорния съд и Председателят.


Общото събрание се състой от адвокатите  приети в Адвокатската колегия.


Адвокатска колеги гр.Плевен обхваща районите на градовете:Червен бряг,Левски,Кнежа,Никопол.


 Към 30.01.2016г. в колегията са вписани 217 адвоката.


Съставите на деистващите Адвокатски съвет,Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани на Общото събрание на адвокатите на 30.01.2016г.

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Плевен |

Created by Lex.bg. Design by Creato.biz