Начало
Органи
Историческа справка
Адвокатски колегии
Актуална информация
Решения
За членове
Вписани адвокати
За контакти
English
Интернет връзки
Сметката на Адвокатска колегия -Плевен за плащане на членския внос към колегията.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ И КНИЖА НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА ОТ ОКРЪЖЕН СЪД-ПЛЕВЕН
Проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за абонамент на АПИС
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за СЕМИНАР на 03 и 04 октомври 2015г.
Сметката на Висш Адвокатски Съвет за внасяне на вст.членски внос и такса за явяване на изпит.
СПИСЪК на лицата допуснати до изпита за адвокати и младши адвокати за ЕСЕННАТА изпитна сесия
ВАЖНО ЗА ПРАКТИКУВАЩИТЕ АДВОКАТИ!


Нормативна уредба.
Законопроекти.
Етичен кодекс на адвоката.
Проучвания и анализи.

 Адвокатурата е свободна,независима и самоуправляваща се.Тя подпомога гражданите и юридичиските лица при защитата на техните права и законни интереси.


Адвокатите членуват в адвокатски колегий,който са юридически лица.Техният район,брой и селище се определят от Висшия адвокатски съвет.Към настоящият момент адвокатските колегий са 27 и техният брой е равен на броя на Окръжните съдилища в Република България.


Органи на Адвокатската колегия са :Общото събрание,Адвокатския съвет,Контролния съвет,Дисциплинорния съд и Председателят.


Общото събрание се състой от адвокатите  приети в Адвокатската колегия.


Адвокатска колеги гр.Плевен обхваща районите на градовете:Червен бряг,Левски,Кнежа,Никопол.


 Към 26.01.2013г. в колегията са вписани 214 адвоката.


Съставите на деистващите Адвокатски съвет,Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани на Общото събрание на адвокатите на 26.01.2013г.

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Плевен |

Created by Lex.bg. Design by Creato.biz