Начало
Органи
Историческа справка
Актуална информация
Адвокатски колегии
Вписани адвокати
За членове
За контакти
English
Интернет връзки
Сметката на Адвокатска колегия -Плевен за плащане на членския внос към колегията.
Сметката на Висш Адвокатски Съвет за внасяне на вст.членски внос и такса за явяване на изпит.
ВНИМАНИЕ! ОТЧЕТ- НОВ образец от месец"март".2016г.
ПРАВНА ПОМОЩ
СЪОБЩЕНИЯ
ПИСМО ОТ ВАС И ВЪПРОСНИК по проблемите в уредбата в ГПК.
Правилник за дейността на Регионален център за консултиране към Адв.съвет-Плевен.


Нормативна уредба.
Законопроекти.
Етичен кодекс на адвоката.
Проучвания и анализи.

 

Адвокатурата е свободна,независима и самоуправляваща се.Тя подпомога гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

Адвокатите членуват в адвокатски колегии,който са юридически лица.Техният район,брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет.Към настоящият момент адвокатските колегии са 27 и техният брой е равен на броя на Окръжните съдилища в Република България.

Органи на Адвокатската колегия са :Общото събрание,Адвокатския съвет,Контролния съвет,Дисциплинарния съд и Председателят.

Общото събрание се състои от адвокатите  приети в Адвокатската колегия.

Адвокатска колегия гр.Плевен обхваща районите на градовете: Червен бряг, Левски, Кнежа, Никопол.

 Към 30.01.2016г. в колегията са вписани 217 адвоката.

Съставите на действащите Адвокатски съвет,Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани на Общото събрание на адвокатите на 30.01.2016г.

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Плевен |

Created by Lex.bg. Design by Creato.biz